Register Herald

2015

Jan 1, 2015  Apr 17, 2015     
Jan 2, 2015  Apr 19, 2015     
Jan 6, 2015  Apr 22, 2015     
Jan 10, 2015  Apr 25, 2015     
Jan 15, 2015  Apr 26, 2015     
Jan 16, 2015  May 4, 2015     
Jan 17, 2015  May 7, 2015     
Jan 18, 2015  May 10, 2015     
Jan 19, 2015  May 12, 2015     
Jan 21, 2015  May 14, 2015     
Jan 23, 2015  May 15, 2015     
Jan 27, 2015  May 17, 2015     
Jan 30, 2015  May 21, 2015     
Feb 5, 2015 May 29, 2015    
Feb 6, 2015  May 31, 2015    
Feb 12, 2015 June 7, 2015    
Feb 14, 2015  June 21, 2015
 
   
Feb 22, 2015  July 17, 2015    
Feb 25, 2015  September 25, 2015    
Feb 28, 2015  September 25, 2015 (2)    
Mar 6, 2015  October 3, 2015    
Mar 9, 2015  October 7, 2015    
Mar 11, 2015  October 13, 2015    
Mar 12, 2015  October 13, 2015 (2)     
Mar 15, 2015  October 16, 2015    
Mar 19, 2015  October 16, 2015 (2)    
Mar 20, 2015  October 22, 2015     
Mar 22, 2015       
Mar 27, 2015       
Mar 29, 2015       
Apr 2, 2015       
Apr 3, 2015       
Apr 4, 2015       
Apr 5, 2015       
Apr 7, 2015       
Apr 8, 2015       
Apr 10, 2015       

2014

April 6, 2014  July 11, 2014  Oct 5, 2014   
April 10, 2014  July 11, 2014 (cont)  Oct 5, 2014 (cont)   
April 15, 2014  July 14, 2014  Oct 6, 2014   
April 17, 2014  July 14, 2014 (cont.)  Oct 11, 2014   
April 18, 2014  July 14, 2014 (cont..)  Oct 12, 2014   
April 25, 2014  July 20, 2014  Oct 16, 2014   
April 26, 2014  July 22, 2014  Oct 20, 2014   
April 29, 2014  July 23, 2014  Oct 20, 2014 (cont)   
April 30, 2014  July 30, 2014  Oct 25, 2014   
May 5, 2014  Aug 1, 2014  Oct 31, 2014   
May 7, 2014  Aug 6, 2014  Oct 31, 2014 (cont)   
May 8, 2014  Aug 6, 2014 (cont)  Nov 2, 2014   
May 13, 2014  Aug 7, 2014  Nov 3, 2014   
May 17, 2014  Aug 10, 2014  Nov 6, 2014   
May 20, 2014  Aug 22, 2014  Nov 8, 2014   
May 22, 2014  Aug 26, 2014  Nov 9, 2014   
May 24, 2014  Sept 2, 2014  Nov 23, 2014   
May 27, 2014  Sept 4, 2014  Dec 3, 2014   
May 31, 2014  Sept 5, 2014  Dec 7, 2014   
June 1, 2014  Sept 7, 2014  Dec 9, 2014   
June 5, 2014  Sept 11, 2014  Dec 12, 2014   
June 12, 2014  Sept 14, 2014  Dec 14, 2014   
June 13, 2014  Sept 19, 2014  Dec 18, 2014   
June 22, 2014  Sept 21, 2014  Dec 19, 2014   
June 24, 2014  Sept 22, 2014     
June 25, 2014  Sept 22, 2014 (cont)     
June 26, 2014  Sept 22, 2014 (cont.)     
June 28, 2014  Sept 25, 2014     
June 29, 2014  Sept 25, 2014 (cont)     
July 3, 2014  Sept 28, 2014      
July 9, 2014  Sept 28, 2014 (cont)     
July 10, 2014  Sept 28, 2014 (cont.)      
July 10, 2014 (cont)  Sept 28, 2014 (cont..)     
July 10, 2014 (cont.)  Sept 31, 2014     
July 10, 2014 (cont..)  Oct 2, 2014     

2010

Jan 1, 2010 Apr 11, 2010 Aug 10, 2010 Sept 20, 2010
Jan 1, 2010 Apr 11, 2010 Aug 15, 2010 Sept 20, 2010
Jan 9, 2010 Apr 15, 2010 Aug 15, 2010 Sept 20, 2010
Jan 10, 2010 Apr 19, 2010 Aug 15, 2010 Oct 7, 2010
Jan 10, 2010 Apr 25, 2010 Aug 15, 2010 Oct 7, 2010
Jan 13, 2010 Apr 29, 2010 Aug 18, 2010 Oct 13, 2010
Jan 14, 2010 Apr 29, 2010 Aug 19, 2010 Oct 14, 2010
Jan 18, 2010 May 6, 2010 Aug 19, 2010 Oct 14, 2010
Jan 23, 2010 May 8, 2010 Aug 19, 2010 Oct 17, 2010
Jan 24, 2010 May 9, 2010 Aug 20, 2010 Oct 17, 2010
Jan 28, 2010 May 11, 2010 Aug 22, 2010 Oct 17, 2010
Jan 31, 2010 May 13, 2010 Aug 24, 2010 Oct 20, 2010
Feb 2, 2010 May 14, 2010 Aug 25, 2010 Oct 24, 2010
Feb 7, 2010 May 26, 2010 Aug 25, 2010 Oct 24, 2010
Feb 9, 2010 May 27, 2010 Aug 28, 2010 Oct 28, 2010
Feb 10, 2010 May 27, 2010 Aug 29, 2010 Oct 28, 2010
Feb 11, 2010 May 31, 2010 Aug 29, 2010 Nov 1, 2010
Feb 14, 2010 June 3, 2010 Aug 29, 2010 Nov 2, 2010
Feb 15, 2010 June 10, 2010 Sept 1, 2010 Nov 5, 2010
Feb 15, 2010 June 12, 2010 Sept 5, 2010 Nov 6, 2010
Feb 18, 2010 June 16, 2010 Sept 5, 2010 Nov 7, 2010
Feb 19, 2010 June 21, 2010 Sept 7, 2010 Nov 7, 2010
Feb 19, 2010 June 27, 2010 Sept 9, 2010 Nov 7, 2010
Feb 21, 2010 June 28, 2010 Sept 9, 2010 Nov 7, 2010
Feb 21, 2010 July 1, 2010 Sept 9, 2010 Nov 11, 2010
Feb 21, 2010 July 7, 2010 Sept 9, 2010 Nov 14, 2010
Feb 21, 2010 July 8, 2010 Sept 10, 2010 Nov 15, 2010
Feb 23, 2010 July 8, 2010 Sept 11, 2010 Dec 1, 2010
Feb 24, 2010 July 8, 2010 Sept 12, 2010 Dec 9, 2010
Feb 28, 2010 July 15, 2010 Sept 12, 2010 Dec 9, 2010
Mar 2, 2010 July 22, 2010 Sept 14, 2010 Dec 9, 2010
Mar 7, 2010 July 27, 2010 Sept 18, 2010 Dec 30, 2010
Mar 7, 2010 July 28, 2010 Sept 19, 2010  
Mar 8, 2010 Aug 5, 2010 Sept 19, 2010  
Apr 11, 2010 Aug 8, 2010 Sept 19, 2010  

2009

Jan 6, 2009 Apr 13, 2009 July 26, 2009 Oct 29, 2009
Jan 10, 2009 Apr 13, 2009 July 2009 Oct 29, 2009
Jan 11, 2009 May 10, 2009 Aug 9, 2009 Oct 30, 2009
Jan 11, 2009 May 19, 2009 Aug 11, 2009 Oct 30, 2009
Jan 12, 2009 May 19, 2009 Aug 14, 2009 Oct 2009
Jan 25, 2009 June 3, 2009 Aug 15, 2009 Oct 2009
Feb 10, 2009 June 7, 2009 Aug 21, 2009 Oct 2009
Feb 13, 2009 June 7, 2009 Aug 21, 2009 Nov 1, 2009
Feb 21, 2009 June 11, 2009 Aug 23, 2009 Nov 1, 2009
Mar 5, 2009 June 14, 2009 Aug 23, 2009 Nov 4, 2009
Mar 5, 2009 June 17, 2009 Aug 30, 2009 Nov 8, 2009
Mar 8, 2009 June 17, 2009 Aug 2009 Nov 13, 2009
Mar 9, 2009 June 18, 2009 Aug 2009 Nov 19, 2009
Mar 26, 2009 June 30, 2009 Sept 25, 2009 Dec 5, 2009
Mar 29, 2009 July 9, 2009 Sept 29, 2009 Dec 9, 2009
Mar 30, 2009 July 12, 2009 Sept 29, 2009 Dec 12, 2009
Apr 3, 2009 July 16, 2009 Oct 1, 2009 Dec 12, 2009
Apr 6, 2009 July 16, 2009 Oct 9, 2009 Dec 24, 2009
Apr 9, 2009 July 18, 2009 Oct 11, 2009  
Apr 9, 2009 July 18, 2009 Oct 16, 2009  
Apr 13, 2009 July 26, 2009 Oct 27, 2009  

2008

Jan 13, 2008 Apr 22, 2008 July 13, 2008 Oct 21, 2008
Jan 23, 2008 Apr 23, 2008 July 15, 2008 Oct 23, 2008
Jan 23, 2008 Apr 24, 2008 July 25, 2008 Oct 24, 2008
Jan 23, 2008 Apr 26, 2008 Aug 3, 2008 Oct 29, 2008
Jan 30, 2008 Apr 2008 Aug 5, 2008 Nov 2, 2008
Jan 31, 2008 May 9, 2008 Aug 7, 2008 Nov 30, 2008
Feb 3, 2008 May 10, 2008 Aug 11, 2008 Nov 30, 2008
Feb 28, 2008 May 15, 2008 Aug 13, 2008 Dec 3, 2008
Mar 4, 2008 May 16, 2008 Aug 14, 2008 Dec 4, 2008
Mar 6, 2008 May 21, 2008 Sept 30, 2008 Dec 11, 2008
Mar 12, 2008 May 24, 2008 Sept 30, 2008 Dec 14, 2008
Mar 12, 2008 June 4, 2008 Sept 30, 2008 Dec 24, 2008
Apr 6, 2008 June 9, 2008 Oct 5, 2008 Dec 25, 2008
Apr 12, 2008 June 17, 2008 Oct 9, 2008 Dec 25, 2008
Apr 12, 2008 June 18, 2008 Oct 13, 2008 Dec 29, 2008
Apr 19, 2008 June 19, 2008 Oct 14, 2008  
Apr 22, 2008 June 19, 2008 Oct 16, 2008  

2007

Jan 6, 2007 Apr 20, 2007 June 2007 Oct 12, 2007
Jan 6, 2007 Apr 2007 June 2007 Oct 27, 2007
Jan 7, 2007 May 5, 2007 June 2007 Oct 28, 2007
Jan 9, 2007 May 8, 2007 June 2007 Nov 8, 2007
Jan 17, 2007 May 10, 2007 June 2007 Nov 11, 2007
Jan 23, 2007 May 11, 2007 July 28, 2007 Dec 1, 2007
Feb 8, 2007 May 12, 2007 Aug 2, 2007 Dec 9, 2007
Feb 13, 2007 May 27, 2007 Aug 3, 2007 Dec 9, 2007
Feb 15, 2007 May 30, 2007 Aug 7, 2007 Dec 13, 2007
Feb 15, 2007 May 2007 Aug 8, 2007 Dec 13, 2007
Feb 15, 2007 June 8, 2007 Aug 9, 2007 Dec 16, 2007
Feb 18, 2007 June 17, 2007 Aug 9, 2007 2007
Feb 2007 June 17, 2007 Aug 22, 2007 2007
Mar 1, 2007 June 17, 2007 Aug 2007 2007
Mar 11, 2007 June 21, 2007 Sept 2007 2007
Mar 27, 2007 June 28, 2007 Sept 2007  
Apr 6, 2007 June 28, 2007 Oct 12, 2007  

2006

Jan 10, 2006 June 11, 2006 Aug 6, 2006 Dec 20, 2006
Jan 13, 2006 June 14, 2006 Aug 6, 2006 Dec 21, 2006
Mar 11, 2006 June 15, 2006 Aug 6, 2006 Dec 24, 2006
Apr 30, 2006 June 15, 2006 Sept 3, 2006 Dec 28, 2006
May 13, 2006 June 15, 2006 Oct 5, 2006 2006
June 7, 2006 June 20, 2006 Dec 7, 2006 2006
June 11, 2006 June 2006 Dec 7, 2006 2006

2005

Jan 6, 2005 Feb 2005 Oct 27, 2005 2005
Jan 6, 2005 Mar 2005 Oct 28, 2005 2005
Jan 2005 Mar 2005 Oct 31, 2005 2005
Jan 2005 Apr 18, 2005 Nov 3, 2005 2005
Feb 24, 2005 May 19, 2005 Nov 16, 2005 2005
Feb 24, 2005 May 19, 2005 Nov 20, 2005 2005
Feb 24, 2005 July 9, 2005 Dec 28, 2005  
Feb 2005 Oct 21, 2005 2005  

2004

Mar 23, 2004 Apr 15, 2004 Sept 2004 Sept 2004
Apr 5, 2004 May 23, 2004 Sept 2004 Oct 2004
Apr 8, 2004 July 29, 2004 Sept 2004  

2003

July 2003 Oct 30, 2003 Nov 2003 2003
Aug 2003 Oct 2003 2003  
Aug 2003 Nov 2, 2003 2003  
Sept 30, 2003 Nov 13, 2003 2003  

2001

July 19, 2001 Aug 16, 2001 Sept 30, 2001 2001
Aug 9, 2001 Aug 2001 Oct 2001 2001
Aug 9, 2001 Sept 20, 2001 Oct 2001 2001

WV Daily News

2015

January 8, 2015      
January 14, 2015      
January 19, 2015      
January 22, 2015      
February 6, 2015      
February 9, 2015      
February 9, 2015 (2)      
February 12, 2015      
February 12, 2015 (2)      
February 16, 2015      
February 17, 2015      
February 26, 2015      
March 16, 2015      
March 16, 2015 (2)      
March 16, 2015 (3)      
March 16, 2015 (4)      
April 2, 2015      
April 3, 2015      
April 13, 2015      
April 22, 2015      
May 7, 2015      
May 8, 2015      
May 13, 2015      
May 14, 2015      
May 28, 2015      
October 9, 2015      
October 12, 2015

2014

April 1, 2014 April 14, 2014 (2) August 20, 2014  
April 1, 2014 (2) April 14, 2014 (3) August 23, 2014  
April 4, 2014 April 16, 2014 August 23, 2014 (2)  
April 8, 2014 April 17, 2014 August 25, 2014  
April 9, 2014 April 17, 2014 (2) August 28, 2014  
May 1, 2014 April 18, 2014 September 11, 2014  
May 2, 2014 April 18, 2014 (2) September 12, 2014  
May 7, 2014 April 28, 2014 September 22, 2014  
May 8, 2014 April 28, 2014 (2) September 24, 2014  
June 2, 2014 April 28, 2014 (3) September 26, 2014  
June 6, 2014 May 14, 2014 September 29, 2014  
July 2, 2014 May 19, 2014 October 21, 2014  
July 2, 2014 (2) May 28, 2014 October 31, 2014  
July 9, 2014 May 28, 2014 (2) November 14, 2014  
July 9, 2014 (2) May 30, 2014 November 21, 2014  
August 1, 2014 May 30, 2014 (2) December 11, 2014  
August 4, 2014 June 10, 2014 December 12, 2014  
August 6, 2014 June 11, 2014    
August 6, 2014 (2) June 11, 2014 (2)    
August 7, 2014 June 12, 2014    
August 7, 2014 (2) June 13, 2014    
September 4, 2014 June 17, 2014    
October 3, 2014 June 20, 2014    
October 3, 2014 (2) June 23, 2014    
October 3, 2014 (3) June 25, 2014    
October 3, 2014 (4) June 26, 2014    
November 3, 2014 July 10, 2014    
November 6, 2014 July 10, 2014 (2)    
March 12, 2014 July 11, 2014    
March 17, 2014 July 18, 2014    
March 17, 2014 (2) July 24, 2014    
March 27, 2014 July 24, 2014 (2)    
March 28, 2014 July 31, 2014    
April 10, 2014 August 11, 2014    
April 14, 2014 August 14, 2014    

2012

Feb 9, 2012       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Bluefield Daily Telegraph

2015

 Jan 6, 2015
 Feb 16, 2015
 Feb 27, 2015
 Mar 8, 2015
 Mar 9, 2015 
 Mar 10, 2015 Page 1 0f 2
 Mar 10, 2015 Page 2 of 2 
 May 25, 2015
 July 27, 2015
 Oct 7, 2015

2014

Jan 5, 2014      
Jan 23, 2014      
Jan 24, 2014      
Jan 25, 2014      
Jan 27, 2014      
Jan 28, 2014      
Feb 12, 2014      
Mar 8, 2014      
Mar 8, 2014      
       

2013

Jan 1, 2013 Mar 31, 2013 Aug 8, 2013  
Jan 1, 2013 Apr 17, 2013 Oct 14, 2013  
Jan 13, 2013 May 10, 2013 Oct 22, 2013  
Mar 4, 2013 May 14, 2013 Nov 5, 2013  
Mar 10, 2013 May 15, 2013    
Mar 13, 2013 June 22, 2013    
Mar 23, 2013 June 30, 2013    
Mar 23, 2013 July 20, 2013    
Mar 31, 2013 Aug 2 2013    
Mar 31, 2013 Aug 7, 2013    

2012

Jan 16, 2012 Mar 9, 2012 Sept 4, 2012 Oct 14, 2012
Jan 19, 2012 Mar 12, 2012 Sept 18, 2012 Oct 18, 2012
Feb 6, 2012 Mar 18, 2012 Sept 22, 2012 Oct 21, 2012
Feb 15, 2012 Mar 23, 2012  Sept 23, 2012 Oct 28, 2012
Feb 18, 2012 Apr 10, 2012  Oct 4, 2012 Nov 4, 2012
Feb 20, 2012 Apr 29, 2012 Oct 7, 2012 Nov 18, 2012
Feb 22, 2012 Apr 29, 2012 Oct 7, 2012 Nov 25, 2012
Mar 4, 2012 May 2012 Oct 7, 2012 Dec 31, 2012
Mar 4, 2012 May 14, 2012 Oct 14, 2012  
Mar 4, 2012 July 24, 2012 Oct 14, 2012  

2011

Jan 14, 2011 May 1, 2011 Sept 4, 2011 Nov 4, 2011
Mar 3, 2011 May 14, 2011 Sept 10, 2011 Nov 13, 2011
Mar 20, 2011 June 26, 2011 Sept 11, 2011 Nov 27, 2011
Mar 28, 2011 June 27, 2011 Sept 15, 2011 Nov 30, 2011
Mar 28, 2011 July 8, 2011 Sept 25, 2011 Nov 30, 2011
Apr 6, 2011 July 10, 2011 Sept 25, 2011 Dec 6, 2011
Apr 17, 2011 Aug 25, 2011 Oct 25, 2011  
Apr 24, 2011 Sept 4, 2011 Oct 26, 2011  

2010

Feb 6, 2010 Apr 11, 2010 May 20, 2010 Dec 21, 2010
Feb 6, 2010 Apr 14, 2010 May 20, 2010  
Feb 26, 2010 May 2, 2010 Nov 7. 2010  
Apr 11, 2010 May 2, 2010 Nov 7, 2010  

2009

Mar 6, 2009 Aug 15, 2009 Sept 6, 2009 Oct 25, 2009
Apr 5, 2009 Aug 23, 2009 Sept 6, 2009 Nov 15, 2009
Apr 11, 2009 Aug 23, 2009 Sept 26, 2009 Dec 2009
June 21, 2009 Aug 28, 2009 Oct 24, 2009  

2008

Apr 4, 2008 May 30, 2008 July 17, 2008 Oct 21, 2008
May 22, 2008 June 22, 2008 Aug 29, 2008 Dec 28, 2008
May 25, 2008 July 6, 2008 Oct 17, 2008

Dec 29, 2008

2007

Jan 7, 2007
Mar 30, 2007
June 10, 2007

2006

Dec 11, 2006
 

 

 

Pocahontas Times

 

2015

Feb 5, 2015 Apr 30,2015    
Mar 12, 2015 May 28,2015    
Mar 26,2015      

2014

July 24, 2014 Pt 1      
 July 24, 2014 Pt 2      
Aug 21, 2014      

2013

Jan 3, 2013 Jan 31, 2013 Mar 14, 2013  
Jan 10, 2013 Feb 7, 2013 Mar 21, 2013  
Jan 24, 2013 Feb 7, 2013 May 16, 2013  

2012

Jan 5, 2012 Feb 16, 2012 Aug 23, 2012 Nov 22, 2012
Jan 12, 2012 Feb 16, 2012 Sept 13, 2012 Nov 22, 2012
Feb 9, 2012 Feb 16, 2012 Nov 1, 2012 Dec 6, 2012

2011

Jan 20, 2011 Mar 3, 2011 June 9, 2011 Dec 15, 2011
Jan 20, 2011 Mar 3, 2011 June 30, 2011 Dec 22, 2011
Feb 3, 2011 Mar 17, 2011 July 28, 2011 Dec 22, 2011
Feb 3, 2011 Mar 24, 2011 Aug 25, 2011  
Feb 10, 2011 Apr 28, 2011 Oct 20, 2011  

2010

Jan 28, 2010 May 6, 2010 July 1, 2010 Aug 19, 2010
Mar 4, 2010 June 10, 2010 July 29, 2010 Sept 9, 2010
Mar 4, 2010 June 24, 2010 Aug 5, 2010 Dec 16, 2010
Apr 15, 2010 July 1, 2010 Aug 5, 2010  
Apr 15, 2010 July 1, 2010 Aug 12, 2010  

2009

Jan 8, 2009 Apr 2, 2009 June 18, 2009 Sept 3, 2009
Jan 29, 2009 Apr 2, 2009 June 18, 2009 Sept 10, 2009
Feb 5, 2009 May 14, 2009 June 25, 2009 Oct 1, 2009
Feb 26, 2009 May 21, 2009 July 9, 2009 Oct 22, 2009
Mar 12, 2009 June 4, 2009 Aug 13, 2009 Oct 29, 2009
Mar 26, 2009 June 4, 2009 Aug 27, 2009  

2008

Jan 10, 2008 May 8, 2008 Sept 4, 2008 Dec 25, 2008
May 8, 2008 May 22, 2008 Oct 2, 2008  
May 8, 2008 June 19, 2008 Dec 25, 2008  

2007

Jan 4, 2007 May 2007 Aug 2007 Dec 20, 2007
Apr 12, 2007 July 5, 2007 Dec 13, 2007 Dec 20, 2007
May 17, 2007 Aug 16, 2007 Dec 13, 2007  

2006

May 26, 2006

2005

2005 Apr 2005 Apr 2005 May 2005

2003

June 2003 July 31, 2003 Aug 2003 Oct 23, 2003
June 2003 Aug 14, 2003 Sept 18, 2003  

2002

Aug 2002

2001

2001

 

Monroe Watchman

2014

Jan 2, 2014 Mar 13, 2014 
Jan 16, 2014 Apr 3, 2014  Aug 7, 2014
 
 
Jan 16, 2014 Apr 23,2014 Aug 14, 2014  
Jan 16, 2014  May 1, 2014    
Jan 30, 2014 May 15, 2014 Aug 28, 2014  
Feb 6, 2014 May 20, 2014
 
Sept 4, 2014  
Feb 6, 2014 May 22, 2014
 
Sept 11, 2014   
Feb 6, 2014 May 29, 2014
 
Sept. 25, 2014  
Feb 6, 2014 Jun 5, 2014 Oct 2, 2014  
Feb 13, 2014
Jun 12, 2014 
 Oct 9, 2014  
Feb 27, 2014 Jun 19, 2014    
Feb 27, 2014 JUn 26, 2014
 
   
Feb 27, 2014 July 3, 2014    
Feb 27, 2014 July 10, 2014    
Mar 6, 2014 July 17, 2014    
Mar 6, 2014  
July 24, 2014
   
Mar 6, 2014 July 27, 2014
 
   
Mar 6, 2014  July 31, 2014
 
   

2013

Jan 10, 2013 May 2, 2013 July 18, 2013  Oct 13, 2013 
Jan 17, 2013 May 2, 2013  July 25, 2013  Oct 13, 2013 
Jan 17, 2013 May 9, 2013 Aug 1, 2013  Oct 17, 2013 
Jan 24, 2013 May 16, 2013 Aug 1, 2013  Oct 17, 2013 
Jan 24, 2013 May 23, 2013 Aug 1, 2013  Oct 17, 2013 
Jan 24, 2013 May 23, 2013 Aug 1, 2013  Oct 31, 2013 
Feb 7, 2013 May 30, 2013 Aug 1, 2013 Nov 21, 2013
Feb 7, 2013 June 6, 2013 Aug 15, 2013 Nov 26, 2013
Feb 7, 2013 June 6, 2013 Aug 15, 2013 Dec 5, 2013
Feb 7, 2013 June 6, 2013 Aug 15, 2013 Dec 5, 2013
Feb 21, 2013 June 13, 2013 Aug 22, 2013 Dec 5, 2013
Feb 21, 2013 June 13, 2013 Aug 22, 2013 Dec 12, 2013
Feb 28, 2013 June 20, 2013 Aug 22, 2013 Dec 12, 2013
Mar 14, 2013 June 20, 2013 Aug 22, 2013 Dec 19, 2013
Mar 14, 2013 July 4, 2013 Sept 12, 2013 Dec 26, 2013
Mar 14, 2013 July 11, 2013 Sept 19, 2013  
Mar 21, 2013 July 11, 2013 Sept 26, 2013  
Apr 25, 2013 July 11, 2013 Oct 13, 2013  

2012

Jan 5, 2012 Feb 16, 2012 Aug 9, 2012 Oct 25, 2012
Jan 12, 2012 Mar 1, 2012 Aug 16, 2012 Oct 25, 2012
Jan 26, 2012 Mar 1, 2012 Aug 30, 2012 Oct 28, 2012
Jan 26, 2012 Mar 29, 2012 Aug 30, 2012 Nov 1, 2012
Jan 26, 2012 Mar 29, 2012 Aug 30, 2012 Nov 1, 2012
Jan 26, 2012 Mar 29, 2012 Sept 6, 2012 Nov 15, 2012
Jan 26, 2012 Apr 5, 2012 Sept 13, 2012 Nov 15, 2012
Jan 26, 2012 Apr 12, 2012 Sept 20, 2012 Nov 15, 2012
Feb 2, 2012 July 12, 2012 Oct 11, 2012 Dec 20, 2012
Feb 2, 2012 July 26, 2012 Oct 11, 2012 Dec 27, 2012
Feb 9, 2012 July 26, 2012 Oct 11, 2012  
Feb 9, 2012 Aug 2, 2012 Oct 11, 2012  

2011

Jan 6, 2011 Mar 31, 2011 Aug 18, 2011 Oct 27, 2011
Jan 20, 2011 Apr 7, 2011 Aug 18, 2011 Nov 3, 2011
Jan 27, 2011 Apr 21, 2011 Aug 25, 2011 Nov 24, 2011
Feb 3, 2011 May 12, 2011 Sept 1, 2011 Dec 1, 2011
Feb 17, 2011 May 19, 2011 Sept 8, 2011 Dec 8, 2011
Feb 24, 2011 May 26, 2011 Sept 8, 2011 Dec 15, 2011
Feb 24, 2011 May 26, 2011 Sept 15, 2011 Dec 22, 2011
Feb 24, 2011 May 26, 2011 Sept 15, 2011 Dec 29, 2011
Feb 24, 2011 June 9, 2011 Sept 15, 2011  
Feb 24, 2011 June 16, 2011 Sept 15, 2011  
Mar 3, 2011 June 30, 2011 Sept 22, 2011  
Mar 17, 2011 July 21, 2011 Sept 22, 2011  
Mar 17, 2011 July 21, 2011 Sept 29, 2011  
Mar 24, 2011 July 28, 2011 Sept 29, 2011  
Mar 31, 2011 Aug 11, 2011 Oct 20,2011  

2010

Aug 19, 2010 Sept 2, 2010 Sept 30, 2010 Oct 14, 2010
Aug 19, 2010 Sept 2, 2010 Sept 30, 2010 Oct 21, 2010
Aug 19, 2010 Sept 3, 2010 Sept 30, 2010 Oct 28, 2010
Aug 19, 2010 Sept 30, 2010 Sept 30, 2010 Dec 9, 2010
Aug 19, 2010 Sept 30, 2010 Oct 7, 2010  

2009

Jan 1, 2009 Jan 15, 2009 Feb 5, 2009 Mar 5, 2009
Jan 8, 2009 Jan 22, 2009 Mar 5, 2009 Apr 9, 2009

2008

Feb 28, 2008 June 19, 2008 Oct 9, 2008 Dec 4, 2008
Mar 13, 2008 July 10, 2008 Oct 16, 2008 Dec 18, 2008
May 1, 2008 July 17, 2008 Nov 6, 2008 Dec 18, 2008
May 15, 2008 July 17, 2008 Nov 13, 2008 Dec 25, 2008
May 22, 2008 July 24, 2008 Nov 20, 2008  
June 5, 2008 July 31, 2008 Nov 27, 2008  

2007

Jan 25, 2007 Feb 22, 2007 May 2007 July 2007
Feb 8, 2007 Apr 12, 2007 June 28, 2007 Aug 2007
Feb 8, 2007 Apr 2007 June 28, 2007 Nov 15, 2007
Feb 8, 2007 May 31, 2007 June 2007 2007
Feb 22, 2007 May 2007 July 19, 2007  

2006

Nov 23, 2006
Dec 7, 2006
Dec 28, 2006

2005

Jan 20, 2005 Apr 7, 2005 May 2005 Aug 4, 2005
Jan 20, 2005 Apr 2005 June 2005 2005
Feb 2005 May 12, 2005 July 28, 2005 2005
Feb 2005 May 26, 2005 July 28, 2005 2005
Mar 31, 2005 May 2005 Aug 4, 2005 2005

2004

July 2004 Aug 2004 Oct 2004 Dec 2004
July 2004 Sept 2004 Oct 2004 Dec 2004
July 2004 Oct 7, 2004 Oct 2004 Dec 2004
July 2204 Oct 14, 2004 Oct 2004 Dec 2004
July 2004 Oct 28, 2004 Oct 2004 Dec 2004
Aug 2004 Oct 2004 Oct 2004 2004
Aug 2004 Oct 2004 Dec 2004  

2003

Mar 2003 June 2003 Oct 2003 Dec 25, 2003
May 2003 June 2003 Oct 2003  
June 2003 July 24, 2003 Dec 25, 2003  
June 2003 Oct 2003 Dec 25, 2003  

2002

Sept 11, 2002 Nov 7, 2002
Nov 7, 2002 Nov 7, 2002
Nov 7, 2002  

2001

Aug 2001 Oct 4, 2001 2001 2001
Oct 4, 2001 Oct 4, 2001 2001  
Oct 4, 2001 Oct 4, 2004 2001  

 

Welcome1

about

NRCTC degree programs opt1

NRCTC facilities plan icon

October 2016
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 1  2  3  4 

The deadline to apply for spring 2016 graduation is Friday, Nov. 11.  Your application must be in the Registrar’s Office or the Business Office on your campus by this date. Applications are available online or from your advisor. Make sure to see your advisor before submitting your application.